اشتراک

VIP

2835

4.335

میلیون تومان / دائمی

 • مشاهده نامحدود فیلم وبینارها
 • دسترسی به تمامی فیلم ها
 • اینترنت نیم بها
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • دسترسی مادام العمر

اشتراک

طلایی

254

635

هزار تومان / 6 ماه

 • مشاهده نامحدود فیلم وبینارها
 • دسترسی به تمامی فیلم ها
 • اینترنت نیم بها
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • دسترسی به مدت 6 ماه

اشتراک

نقره ای

174

435

هزار تومان / 3 ماه

 • مشاهده نامحدود فیلم وبینارها
 • دسترسی به تمامی فیلم ها
 • اینترنت نیم بها
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • دسترسی به مدت 3 ماه

اشتراک

برنزی

94

235

هزار تومان / 1 ماه

 • مشاهده نامحدود فیلم وبینارها
 • دسترسی به تمامی فیلم ها
 • اینترنت نیم بها
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • دسترسی به مدت 1 ماه